Kwaliteitskeurmerk

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartsenpraktijk u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? U kunt dit zien aan het keurmerk van de NHG-Praktijkaccreditering (NHG = Nederlands Huisartsengenootschap). Deze is bij ons huisartsenpraktijk duidelijk zichtbaar.

Hoe komen wij als praktijk aan dit keurmerk?
Als NHG geaccrediteerde praktijk voldoet de praktijk aan landelijk vastgestelde normen en werken wij gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van de uitkomsten zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!
Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Daarom zullen wij met enige regelmaat een enquête versturen onder onze cliënten.