Praktijkassistente

De assistente heeft een spilfunctie in de praktijk. U kunt met veel vragen bij hem of haar terecht. Om goede zorg te verlenen is het belangrijk dat hij of zij over de juiste informatie beschikt en zal hij of zij indien nodig vragen stellen. Zo nodig overlegt zij met de huisarts.

U kunt bij hem of haar op afspraak terecht voor:

  • bloed-/urineonderzoek
  • zwangerschapstest
  • wondverzorging
  • hechtingen verwijderen
  • injecties
  • oren uitspuiten
  • wratten behandelen
  • reizigersadvies