Psychische zorg

Psychische klachten komen veel voor. Psychische zorg start bij de praktijkondersteuner. Zij heeft haar eigen spreekuur en werkt in overleg met de huisarts. U kunt bij haar terecht voor allerlei klachten op psychisch en/of psychosociaal gebied, zoals angstklachten, sombere gevoelens, stress, relatie problemen, problemen op of door het werk.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp. Voor vragen over jeugdhulp en de jeugdwerker kunt u naar 0314-341919 bellen.